Arhiiv: detsember, 2012

Neile, kes juba omavad e-portfooliot, on ülesanne järgmine: analüüsige oma e-portfooliot lähtudes nädala lugemismaterjalidest ja e-portfoolio keskkondade võimalustest. Mida annaks paremaks muuta? Kas ja millise pädevusmudeliga on teie portfoolios esitatu seotud?

Ma olen koostanud oma sisutiheda töömehe elu jooksul (alates 9 eluaastast) kolm portfooliot.  Esimese koostasin andragoogi kutsetunnistuse saamiseks, paberkandjal. Teise Tiigrihüppe Sihtasutusele ja kolmanda TLÜ- sse  haridustehnoloogiat tudeerima tulles.  Ega midagi peale formaadi nende kolme puhul väga erinevat ei ole.  Tegin nad tunde järgi, vaadates teiste poolt tehtuid.  Iga kord oli see väga piinarikas protsess ja võttis väga palju aega, sest tuli meenutad tehtut ja otsida dokumente.  Kahjuks ei ole harjunud  pidevalt portfoolioga tegelema ja ega mind enam vist väga ei muuda ka.  Minu arvates  tuleks portfoolio täiustamiseks võtta päris suur hulk aega ja energiat, sest ilma nende eeldusteta on see protsess suhteliselt mõttetu,  tehakse „linnukese pärast“ või enesereklaamiks.  Portfoolioga peaks tegelema pidevalt, pädevused muutuvad päris kiiresti, nii paremuse kui halvemuse suunas.

Lugedes materjali sai mulle selgeks asjaolu, et minu portfoolios on liialt vähe analüüsi ja reflektsiooni, kuigi oma peas ma pidevalt analüüsin ja reflekteerin.  Mõtlen ka tehnilise lahenduse üle, kuidas saaks kiiremini info talletatud, nii möödaminnes Väga tore oleks erinevates olukordades erinevat portfoolio osa kasutada. Hetkel olen ainult kahes valdkonnas loonud portfoolio ja ainult ühes tegelenud pädevuste analüüsiga.  Loodan tulevikus leida energiat uue ja parema loomiseks ning pidevaks täiustamiseks. Õhku jääb pisike kahtluse iva, kas kuidagi lihtsamat ei saaks areneda ja tõestada enda arengut, natuke kohmakas moodus kiiresti muutuvas maailmas.

Mina kasutasin  mudelit Õpetajate ja õppejõudude haridustehnoloogilised pädevused (EITSA 2010-2011). Seda ma ei teinud juhuslikult, olin lähemalt sellega kokku puutunud eelnevalt haridustehnoloogi tööd tehes. Oma õpetajatega hindasime  koos, umbes aasta tagasi, haridustehnoloogilisi pädevusi ühel koolituspäeval. Oli huvitav ja kirgastav kogemus, see päev ei unune iial.  Lühidalt nägi see nii välja, et mina lugesin ette ja tõlkisin maakeelde pädevuste tasemeid, tegemist oli 5 tasemelise HT pädevuste enesehindamismudeliga. Tänuks pingutuse eest sain ise  asja suhteliselt selgeks.

Kahjuks rohkem mõtteid hetkel ei ole , vaja on minna oma une portfooliot täiendama, viimasel ajal on vastava teemaline pädevus langenud tasemelt A  tasemeni  D.

Tammets, K. (2010). Erinevad e-portfoolio tarkvarad, tüübid, standardid.  Loetud aadressil http://portfooliokursus.wordpress.com/lugemismaterjal-1/erinevad-e-portfoolio-tarkvarad-tuubid-standardid/

Tammets, K. (2010). Pädevuspõhine koolitus. Loetud aadressil http://portfooliokursus.wordpress.com/lugemismaterjal-1/padevuspohine-koolitus/