Arhiiv: märts, 2013

Minu huviks on täiskasvanud õppijad, oman täiskasvanute koolitaja/ andragoogi kutset. Meie koolis on pea pooled õppuritest täiskasvanud ja õppivas töötamise kõrvalt.

Olen selles koolis osalise tööajaga haridustehnoloog. Kasutan ise täiskasvanute õppes e-õppe võimalusi õpingute toena ja olen katsetanud mängulisi teste ka täiskasvanute õpetamisel. Jälgides kõrvalt toimuvat tundub, et tekitab elevust ja lükkab õppimise käima.

Sooviks saada kinnitust mängude kasulikkusest täiskasvanute õpetamisel. Ise ma olen päris suures määral veendunud selles, võin muidugi eksida. Selleks, et teised õpetajad julgeksid proovida teadlikult mängulisemat e-õpet tuleb antud teemat uurida.

Teemat kitsendades, on vaja uurida õppurite suhtumist, sest ainult positiivse suhtumise korral kannab antud metoodika vilja. Ja kui uuring näitab mõningaid kitsaskohti, tuleb tegeleda nende parendamisega ja kohandamisega sihtrühmale.

Üheks probleemiks võib olla eelarvamused mängimisest, mängusõltuvus.

Teiseks probleemiks võib olla arvuti kasutamise oskuse madal tase.

Kolmandaks probleemiks õpiharjumused. Loeng, lugemine paberilt jne.

Sihtgrupp: töötavad täiskasvanud, kes töö kõrvalt õpivad.

Probleemiks antud sihtrühma suhtumine mängudesse e-õppes.

Magistritöö pealkiri võiks olla:

“Täiskasvanud töökohapõhise õppija suhtumine mängudesse e- õppe kontekstis”