Arhiiv: oktoober, 2013

Praktika 21.10 kuni 27.10

Posted: oktoober 27, 2013 in HT praktika

Jätkasin sisekoolituse plaaneerimist, vaatasin üle esialgsed teemad. Alustasin “maha müümise” strateegia koostamist. Lisasin koolitusse õpetajate individuaalse nõustamise, pädevuste hetkeseisu ja plaanid ,lisaks tavapärasele nõustamisele. Tegelesin  magistritööga, mängulise e- kursuse arendamisega, pean tempot lisama.  Tegin taas õppeosakonnale ettepaneku tunniplaan veebis reaalajas muutuvaks teha. Katsetasin selle läbi Skydrive -ga  ja töötas.   Arutasin selle arenduse läbi IT tehnikuga, lisasime veel mõned mõtted ja läks töösse.  Osalesin HITSA poolt korraldatava sügisseminari töörühmas.  Saatsin toiduainete tehnoloogia õpetajatele õpiobjekti lingi, mille vastu ta huvi tundis, uus töötaja. Alustasin haridustehnoloogia tunni uue hooajaga, esmaspäeviti ja neljapäeviti peale tunde.

Praktika esimene ülesanne

Posted: oktoober 20, 2013 in HT praktika

htpraktika.wordpress.com/2013/10/12/pohiprakika-1-ulesanne-eneseanaluus/

Minu praktika 14.10 kuni 20.10 Sel nädalal tegelesin Vanker programmi aruandlusega, koostasin ühe maksetaotluse ja vajalikud dokumendid . Valmistusin pikaks sisekoolituseks, plaanis on kevadeni kulgev mänguline koolitus. Koostasin esialgse plaani ja teavitasin siseveebi kaudu õpetajaid eelseisvast.

Tegelesin targa tahvi tundmaõppimisega, meie kool sai mitu uut tahvlit. Katsetasin, mida ta võimaldab ja uurisin kas on võimalik luua mugavalt ja kiiresti õppematerjali. Lisaks uurisin kuidas saaks valminud õppematerjali õpetajale mugavalt lihtsalt jagada õpilastele veebis. Pidin veidike pettuma, sest võimalikuks väljundiks on ainult pdf formaat.

Esimene põhipraktika ülesanne – õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud

Valisin kliendiks eesti keele ja kirjanduse õpetaja, keda olen juba kaks aastat püüdnud mõjutada, et ta kasutaks Moodle õpihaldussüsteemi. Põhjuseks vajadus tema tööd efektiivsemaks muuta, siiani kasutas õpilaste tööde hindamisel oma elektroonilist kirjakasti. Lisaks vajadus õpilastega teha rühmatöö ja parandada õppematerjalide kättesaadavust praktikal olnud õpilastele.Moodle valisime seepärast, et õpilastele on see tuttav ja on olemas kasutajad selles süsteemis, lisaks eesti keelne ja õpetaja oli enne ise osalenud õpilasena. Moodles on lihtne ja efektiivne hallata protsessi.  Rakendamine sujus keskmisest paremini, tellisime HITSA Moodle serverist uue kursuse ning tegimevalmis ühe faili üleslaamiga ülesande ja foorumisse rühmatöö. Õpiti kasutama Moodlet õpetajana, kursuse loojana.

Tegelesin põhiliselt plaanitud tegevustega, seotud VAKeR programmiga.  Lisaks jooksvad küsimused ja renoveeritud majaga seotud probleemid.

VANKeR programmi raames lisasin 7 õpiobjekti ja 2 e- kursuse esitlused  ja lingid taotluste veebi ning tegin sissekanded repositooriumisse, õnnestus tund enne tähtaega kõige sellega ühele poole saada.  Andsin tehnilise eksperthinnangu ühele  ühiskursusele ja ühele teises kutsekoolis valminud e- kursusele.  Koostasin koostöös raamatupidajaga maksetaotluse HITSA-le, seitse õpiobjekti ja kaks e- kursust.  Selle tegevusega toetasin e- õppe arengust meie koolis. Edasi tulevad  veel mõned tegevused ja siis on VANKer programm läbi.

Renoveeritud majaga seonduvad tegevused piirduvad IT tehnikuga konsulteerimises, planeerimises ja koostöös seadmete häälestamisel. Ta annab mulle vajaliku info, mida edastada nõustamise või koolituse käigus õpetajatele ja saan juhtida IT arengut haridustehnoloogiast lähtuvalt.

1. oktoobril külastas meie kooli HITSA delegatsioon, sest nad valisid meid sel aastal sügisseminari paigaks. Vaatasime koos ruumid üle,  kohtusime juhtkonnaga ja leppisime edasised tegevuse kokku. Suhtlesin kogu perioodi vältel HITSA-ga sügisseminari  teemadel. Sügisseminar  tutvustab meie kooli ja toob e- õppe koolituse koju kätte.

Nõustasin hetkel õppeosakonna juhatajat mõistekaardi loomisel, ta õpib ühel  e- kursusel kus seda oli vaja.  Vajadus kaasata juhtkond e- õppe arendamisse, toetus vajalik edaspidi.

Tegelesin kokanduse sessioonõppe õppuritega, tutvustasin kooli infosüsteemi, tegime korda ekooli, lõime kontod VIKO-sse ja Moodle-sse. Kasutame sessioonõppes e- õpet. Edaspidi on neil mitu korda vähem probleeme ja nad teevad kodus tööd hea  meelega.

Nõustasin toiduainete töötlemise eriala  õpetajat Moodle kasutamises ja seadistasin vastavalt tema soovidele „Õlle tehnoloogia“ e- kursuse.  Meelde tuletamine on vajalik, õpetaja saab kindlust juurde ja tulevikus on avatud uutele võimalustele e- õppes.

Tegelesin pingsalt mõttetööga, kuidas motiveerida õpetajaid pidevalt tegelema muutuva e- õppega ja arendada nende haridustehnoloogilisi pädevusi.  Jätkuvad kaks korda nädalas haridustehnoloogia tunnid ja individuaalsed nõustamised. Kasutan sel aastal mängulist lähenemist, ehk toon sisse mängulised elemendid, anonüümsus, tasemed, valikud, üllatused ja kogemuspunktid (experience). Mäng toimub VIKO keskkonnas, prototüüp on tööks valmis. Plaanis on kaasata juhtkond. Tutvustasin  ima ideed õppeosakonna juhatajale ja ta kiitis selle heaks.  Edasi tuleb veel läbi rääkida direktoriga motivatsioonipaleti suhtes ja kokku leppida alustamise kuupäev.