Arhiiv: detsember, 2013

Kogu praktika analüüs

Posted: detsember 13, 2013 in HT praktika

http://htpraktika.wordpress.com/category/ulesanded/

Praktikal oli õnnestumisi tunduvalt rohkem kui ebaõnnestumisi. Kõige suuremaks õnnestumiseks pean mängulise sisekoolituse käivitamist ja vedamist. Selle koolituse läbiviimiseks tegin tublisti eeltööd, lugesin teema kohaseid materjale ja konsulteerisin spetsialistiga. Lisaks planeerisin teavitustöö pikalt ette, tekitasin õpetajates huvi, tekkisid ootused millegi põneva tuleku suhtes. Eeltöö oli tehtud enne praktikat. Hetke seisuga osaleb aktiivselt 15 õpetajat.
Õnnestus valmis sada VANKeR programmi planeeritud sisutootmine sisutootmise ja koostada kõik aruanded. Õnnestus tänu pikaajalistele kogemustele.
Individuaalne nõustamine õnnestus tänu eelnevatele kogemuste ja teadmiste hästi. Ebaõnnestumiseks võiks lugeda nõustamise aktide vähesust, aga võib-olla olen eelnevalt teinud head tööd ja vajadus puudub hetkel.
Kõige suuremaks ebaõnnestumiseks pean koka eriala õppekava arendamise töörühmas osalemist, ei suutnud meeskonda mõjutada haridustehnoloogiliste pädevus arvestamisega õppekavas.
Arvan, et mõnes mõttes ebaõnnestus vaatluspraktika kohtade valik, midagi väga uut ei saanud enda jaoks teada. Põhiliselt sain teada, et haridustehnoloogid tegelevad sarnaste probleemidega nagu mina. Õnneks käin pidevalt haridustehnoloogide talve ja suvekoolis, kus saan järjepidevalt vahetada uut infot.
Praktika esimene ülesanne täitmine õnnestus, ei jäänud rahule blogi postitusega kuna olen sarnast tegevust sadu kordi teinud, ei märka enam selle erilisust.
Teine ülesanne oli ka minu jaoks tavapärane, aga ülesande ülesehitus andis võimaluse üle vaadata seni kasutatud tehnikad.
Kolmas ülesanne oli kõige mahukam, õpiobjekti planeerimist alustasin juba pool aastat enne praktikat. Teostus ja planeerimine jäi praktika perioodi. Lõpptulemusega võin rahule jääda, koostamise protsessi jälgisin ADDIE mudelit. Mõningad muutused on vajalikud sisse viia, aga mitte suured. Tuleb kohandada sihtrühmaga, mis on väga raske ülesanne kuna sihtrühm on väga lai.
Kokkuvõtteks võib öelda, et praktika õnnestus ja sain juurde uusi mõtteid ja ideid. Minu eelnev üle seitsme aastane töökogemus segas veidi praktika aruandluse tegemist, sest olen harjunud pidevalt olukordi analüüsima oma mõtetes ja minu töös on strateegia pikaajalisem kui praktika, nii öelda hooaja analüüsi teen kevadel. Terve praktika kõige määravamaks teguriks sai aeg, täpsemalt selle nappus, seepärast ka hilinemised postitustes. Kahjuks olen sunnitud töötama ka täiskoormusega õpetajana ning võimalused kvaliteetselt haridustehnoloogi tööd teha on ahtakesed.

Praktika 25.11 kuni 1.12

Posted: detsember 4, 2013 in HT praktika

Jätkasin õpetajate koolitusega, esimese ülesande kestvus kaks nädalalt, tegin veel kaks kontakttundi.

Kiirematele ülesande tegijatele, andsin võimaluse lisapunkte koguda boonusülesandega, mis oli saadaval täpselt viis päeva. Lisaülesandes tuli läbi lugeda õpetajate lehes avaldatud artikkel, kus meie kooli õpetajat vastas ajakirjaniku küsimustele e-õppe teemadel. Juhtisin tähelepanu plaanitult sellele artiklile, sest tihti jäävad kiire töö tempo juures märkamata ja süvendatult lugemata vajalikud artiklid.

Õpetajad vastasid viiele artiklit  puudutavale küsimusele. Huvilisi oli, pooled kursusest osalejatest. Nädala lõpus kordasin eelmisel nädalal läbi viidud protseduuri, vaatasin üle laekunud ülesanded ja andsin punkti, kirjutasin siseveebi lühikese ülevaate seisust ja andsin üldist tagasisidet.

Teisel nädalal jäin rahule lisaülesande tegemisega, aga põhiülesande tegemine oli jäänud paljudel soiku. Tuleb läheneda individuaalselt, mis kahuks röövib suurel hulgal aega.

Peale õpetajate koolituse tegelesin usinasti haridustehnoloogina IT tehnika soetamise ettevalmistamisega. Koostöös IT juhiga arutasime läbi kuhu  ja mida.  Lisaks otsin ja tutvusin hetkel pakutava videotehnikaga. Plaanis täiendada võimalusi õppetöös kasutada videot, nii õpetajate kui õpilaste poolt.

Oli suhteliselt rutiinne nädal, õpetajate koolitus pakkus sellele veidi leevendust.

Praktika 18.11-kuni 24.11

Posted: detsember 4, 2013 in HT praktika

Õpetajate koolituses alustasin „Esimese väljakutsega“.  Toimus kaks  kontakttundi, tegime koos ülesande ära. Need kes ei osalenud tegid seda ülesannet iseseisvalt. Tundub, et mänguline lähenemine sobib rohkem kui tavaline, kursusel osaleb 14 õpetajat ja on tekkinud hasart punktide saamiseks. Tegin veel „müügitööd“ kursusel osalejate värbamiseks, erilist edu ei saavutanud. Nädala lõpus vaatasin õpetajat poolt tehtud tööd üle ja mängujuhina lisasin punktid tabelisse ja kirjutasin siseveebi lõhikese kommentaari ja tagasiside. Kursuse läbiviimine on väga töö mahukas kuna kasutan selle kursuse läbiviimiseks VIKO keskkonda. Olen harjunud Moodle võimalustega, mis aitavad aega kokku hoida. Oleks Moodles saanud uued kontod luua , siis kindlasti oleks kasutanud seda õpihaldussüsteemi. Tänu avataride võimalusele  on õpetajad tunduvalt julgemad ja avatumad.