http://ifi7060.wordpress.com/

Osalesin rühmas kursuse väljatöötamisel, osalejana kursusel ja analüüsi protsessis. Esinenud probleemid lahendati rühmaga koos.

Analüüsimine oli väga põnev, sest sain teada mitmeid kasulikke andmeid kursusel osalejate kohta. Näiteks sain visuaalselt teada kes milliseid ülesandeid tegi ja kui aktiivne oli. Minule kui kursuse disainerile oli väga kasulik info teada saada millise seadmega arvatavalt sellel kursusel toimetatakse.

Algab

Posted: veebruar 16, 2014 in Magistritöö seminar 2

Hakkan uurima.

Kursus algab

Posted: veebruar 16, 2014 in Õpianalüütika

Esimene kohtumine

Kogu praktika analüüs

Posted: detsember 13, 2013 in HT praktika

http://htpraktika.wordpress.com/category/ulesanded/

Praktikal oli õnnestumisi tunduvalt rohkem kui ebaõnnestumisi. Kõige suuremaks õnnestumiseks pean mängulise sisekoolituse käivitamist ja vedamist. Selle koolituse läbiviimiseks tegin tublisti eeltööd, lugesin teema kohaseid materjale ja konsulteerisin spetsialistiga. Lisaks planeerisin teavitustöö pikalt ette, tekitasin õpetajates huvi, tekkisid ootused millegi põneva tuleku suhtes. Eeltöö oli tehtud enne praktikat. Hetke seisuga osaleb aktiivselt 15 õpetajat.
Õnnestus valmis sada VANKeR programmi planeeritud sisutootmine sisutootmise ja koostada kõik aruanded. Õnnestus tänu pikaajalistele kogemustele.
Individuaalne nõustamine õnnestus tänu eelnevatele kogemuste ja teadmiste hästi. Ebaõnnestumiseks võiks lugeda nõustamise aktide vähesust, aga võib-olla olen eelnevalt teinud head tööd ja vajadus puudub hetkel.
Kõige suuremaks ebaõnnestumiseks pean koka eriala õppekava arendamise töörühmas osalemist, ei suutnud meeskonda mõjutada haridustehnoloogiliste pädevus arvestamisega õppekavas.
Arvan, et mõnes mõttes ebaõnnestus vaatluspraktika kohtade valik, midagi väga uut ei saanud enda jaoks teada. Põhiliselt sain teada, et haridustehnoloogid tegelevad sarnaste probleemidega nagu mina. Õnneks käin pidevalt haridustehnoloogide talve ja suvekoolis, kus saan järjepidevalt vahetada uut infot.
Praktika esimene ülesanne täitmine õnnestus, ei jäänud rahule blogi postitusega kuna olen sarnast tegevust sadu kordi teinud, ei märka enam selle erilisust.
Teine ülesanne oli ka minu jaoks tavapärane, aga ülesande ülesehitus andis võimaluse üle vaadata seni kasutatud tehnikad.
Kolmas ülesanne oli kõige mahukam, õpiobjekti planeerimist alustasin juba pool aastat enne praktikat. Teostus ja planeerimine jäi praktika perioodi. Lõpptulemusega võin rahule jääda, koostamise protsessi jälgisin ADDIE mudelit. Mõningad muutused on vajalikud sisse viia, aga mitte suured. Tuleb kohandada sihtrühmaga, mis on väga raske ülesanne kuna sihtrühm on väga lai.
Kokkuvõtteks võib öelda, et praktika õnnestus ja sain juurde uusi mõtteid ja ideid. Minu eelnev üle seitsme aastane töökogemus segas veidi praktika aruandluse tegemist, sest olen harjunud pidevalt olukordi analüüsima oma mõtetes ja minu töös on strateegia pikaajalisem kui praktika, nii öelda hooaja analüüsi teen kevadel. Terve praktika kõige määravamaks teguriks sai aeg, täpsemalt selle nappus, seepärast ka hilinemised postitustes. Kahjuks olen sunnitud töötama ka täiskoormusega õpetajana ning võimalused kvaliteetselt haridustehnoloogi tööd teha on ahtakesed.

Praktika 25.11 kuni 1.12

Posted: detsember 4, 2013 in HT praktika

Jätkasin õpetajate koolitusega, esimese ülesande kestvus kaks nädalalt, tegin veel kaks kontakttundi.

Kiirematele ülesande tegijatele, andsin võimaluse lisapunkte koguda boonusülesandega, mis oli saadaval täpselt viis päeva. Lisaülesandes tuli läbi lugeda õpetajate lehes avaldatud artikkel, kus meie kooli õpetajat vastas ajakirjaniku küsimustele e-õppe teemadel. Juhtisin tähelepanu plaanitult sellele artiklile, sest tihti jäävad kiire töö tempo juures märkamata ja süvendatult lugemata vajalikud artiklid.

Õpetajad vastasid viiele artiklit  puudutavale küsimusele. Huvilisi oli, pooled kursusest osalejatest. Nädala lõpus kordasin eelmisel nädalal läbi viidud protseduuri, vaatasin üle laekunud ülesanded ja andsin punkti, kirjutasin siseveebi lühikese ülevaate seisust ja andsin üldist tagasisidet.

Teisel nädalal jäin rahule lisaülesande tegemisega, aga põhiülesande tegemine oli jäänud paljudel soiku. Tuleb läheneda individuaalselt, mis kahuks röövib suurel hulgal aega.

Peale õpetajate koolituse tegelesin usinasti haridustehnoloogina IT tehnika soetamise ettevalmistamisega. Koostöös IT juhiga arutasime läbi kuhu  ja mida.  Lisaks otsin ja tutvusin hetkel pakutava videotehnikaga. Plaanis täiendada võimalusi õppetöös kasutada videot, nii õpetajate kui õpilaste poolt.

Oli suhteliselt rutiinne nädal, õpetajate koolitus pakkus sellele veidi leevendust.

Praktika 18.11-kuni 24.11

Posted: detsember 4, 2013 in HT praktika

Õpetajate koolituses alustasin „Esimese väljakutsega“.  Toimus kaks  kontakttundi, tegime koos ülesande ära. Need kes ei osalenud tegid seda ülesannet iseseisvalt. Tundub, et mänguline lähenemine sobib rohkem kui tavaline, kursusel osaleb 14 õpetajat ja on tekkinud hasart punktide saamiseks. Tegin veel „müügitööd“ kursusel osalejate värbamiseks, erilist edu ei saavutanud. Nädala lõpus vaatasin õpetajat poolt tehtud tööd üle ja mängujuhina lisasin punktid tabelisse ja kirjutasin siseveebi lõhikese kommentaari ja tagasiside. Kursuse läbiviimine on väga töö mahukas kuna kasutan selle kursuse läbiviimiseks VIKO keskkonda. Olen harjunud Moodle võimalustega, mis aitavad aega kokku hoida. Oleks Moodles saanud uued kontod luua , siis kindlasti oleks kasutanud seda õpihaldussüsteemi. Tänu avataride võimalusele  on õpetajad tunduvalt julgemad ja avatumad.

Praktika 3. ülesanne

Posted: november 17, 2013 in HT praktika

http://htpraktika.wordpress.com/2013/11/01/pohipraktika-3-ulesanne-eneseanaluus/

Õpiobjekti loomisel kasutasin ADDIE õpidisaini mudelit
1) analüüsi etapp – vajadus pilveteenuste õppematerjali järgi iga päevaga kasvab. Pilveteenuseid kasutavad nii õpilased kui õpetajad. See aitab õppimist ja õpetamist efektiivsemaks muuta.

2) kavandamise etapp – Eesmärgiks luua õpiobjekt, mis aitaks algajatel tutvuda pilveteenuste võimalustega ja kasutada seda failide varundamiseks ja ühistöö tegemiseks. Õpiobjektis kasutan põhiliselt ekraanipilte, sest selline lähenemine võimaldav kiiremini leida vajalikku kohta õppematerjalis, erinevalt ekraanivideost. Ekraanivideot kasutada ainult teenuse tutvustamiseks.
1.Üldine pilveteenuse tutvustus
2. Kolme pilveteenuse tutvustus:
•    Konto loomine
•    Konkreetse pilveteenuse lühitutvustus
•    Failide üles laadimine
•    Failide jagamine
•    Arvuti sünkroniseerimine
3. Enesetest
4. Ülesanded
3) väljatöötamise etapp – tulemiks õpiobjekt.
4) läbiviimise etapp – õppijate poolt õpematerjali kasutamine. Õppematerjali kasutas 8 erinevat õppegruppi ja sisekoolitusel osalevad õpetajad. Kasutati konto loomise, lõhitutvustuse, failide ja üles laadimise ja ühikasutusse andmise osa. Arvuti sünkroonimise läbi tegemise kohta andmed puuduvad.
5) hindamise etapp – Hindamine on toimunud korduvalt töö käigus. Õpiobjekt on õnnestunud, sest enamike juhtudel on õpilased iseseisvalt kasutades õpiobjekti hakkama saanud pilveteenuse kasutamisega. On esinenud probleeme failide ühikasutusse andmisega, üksikutel juhtudel SkyDrive puhul ja mitmel korral Google Drive puhul. Lähemal uurimisel on selgunud, et nendel juhtudel on olnud tegemist lohakusega või juhendi lugemata jätmisega, siiski tuleb see õpiobjekti koht uuesti planeerida ja teha muutused. Antud õpiobjekti on hinnanud teine haridustehnoloog tehnilise teostustuse koha pealt ja andnud positiivse hinnangu.

Juhend asub aadressil:  http://8371149.la02.neti.ee/kool/vanker/pilveteenused/

Praktika 11.11 kuni 17.11

Posted: november 17, 2013 in HT praktika

Parandasin repositooriumi sissekandeid, lisasin e – kursuse materjali faile.

Tegin kaks koopiat Moodle Matemaatika kursusest ja seadistasin õppijate lisamise mooduli ja lisasin õpetaja kursusele. Alustasin mängulist sisekoolistust, esmapäeval oli grupi koolitus ja kogu nädala vältel tegelesin „müügitööga“ , sain sisekoolitusele juurde 4 õpetajat. Valmistusin sisekoolituse järgmiseks teemaks. Reedel tegin kokkuvõtte sisekoolitusest koos kogemuspunktide tabeliga ja lisasin selle kooli intranetti. Nõustasin  kunstiõpetajat Moodle kasutamisel, uue kursuse tellimine, ligipääsu võtme vaatamine ja muutmine. Alustasin õpiobjekti „Pilveteenuste kasutamine failide varundamiseks ja jagamiseks“ evalveerimsega. Mõtisklesin teemal kuidas seletada, kumba enne teha, kas otsida vahend ja siis mõelda mis sellega peale hakata või püstitada eesmärk ja otsida selle saavutamiseks vahend. Katsetasin sellist lugu. Lapsepõlves oli meil hoovis värvilise traadi buum, seda oli vähe saada, aga meil õnnestus üks kaabli jupp hankida ja seal oli seda mitut erinevat värvi ja palju. Pärast seda suurt õnne tekkis küsimus, mis sellega peale hakata.  Pärast mitmeid  proovimisi tuli kellelgi idee seda jalgratta kodarate vahele mässida, ju ta oli siis sellist varianti näinud. Tegimegi nii ja rattad nägidki palju põnevamad välja,  kuigi nende kiirus ega mugavus ei muutunud. Kas on mõtet enne otsida traati või mõelda kas mul üldse traati vaja on, äkki hoopis …

Eneseanalüüsi koht on see, et tee vähem ja ära kiirusta, siis vähem vigu parandada. Igapäevaste asjadega sain kenasti hakkama, Moodle kursuse kloonimine ja  „müügitöö“. Kahjuks ei näinud ette, et osad õpetajad olid koolist ära ja ei saanud koolitusel osaleda. Lisaks tänu sellele oli väga vähe aega tegelda haridustehnoloogi tööga kuna pidin asendama teisi õpetajaid. Võib öelda, et 12 tunnistest tööpäevadest anult 1 tunni kulutasin sellele. Samas sain väga hea näite Moodle kasulikkusest, saan oma kogemust edasi rääkida. Moodle abiga ja piisava ettevalmistusega on võimalik sellistest üllatusasendustest suhteliselt kvaliteetselt välja tulla. Vahetasin kiiresti ülesandeid vastavalt olukorrale, mõned tunnid muutusid 100% e- õppeks. Ise olen väga rahul, et suutsin üllatuslikule tunnikoormusele veel haridustehnoloogi tööd teha. Kahjuks täpsemat analüüsi igapäevasest tööst  ei saa anda, sest midagi jääb mulle ka isiklikesse failidesse, mis ei kuulu avaldamisele avalikus ruumis.

Vaatluspraktika eneseanalüüs

Posted: november 17, 2013 in HT praktika

http://htpraktika.wordpress.com/2013/09/20/vaatluspraktika-eneseanaluus/

Esmapilgul tunduvad mul kõik sarnased pädevused kolleegidega olemas olevat, eks olen nendega koos mitmeid talve- ja suvekoole läbitud ning erinevate programmide raames sisutootmisega tegevuses olnud. Mõned endale avastamata pädevused siiski puudu, ei ole sisupakettide loomise süsteemi arendatuse juures olnud. Moodlet ei olen arendanud vaid ainul õpetaja õiguste piires kõiki vahendeid kasutanud ja katsetanud. Väljapoole oma kooli olen küll mõned korrad koolitanud kuid mitte sellisel tasemel. Kindlasti puudub suure organisatsiooni arendamise pädevus.

Praktika 4. – 10. november

Posted: november 10, 2013 in HT praktika

Oli väga tihe nädal. Tegelesin tavapäraste pisemate probleemide lahendamisega ja osalesin HITSA sügiseminaril “Tuleviku kool”.

Tellisin matemaatika õpetajale uue Moodle kursuse ja importisin sellesse hiljuti valminud kutsekoolidele mõeldud matemaatika kursuse.  Töö läks ilma eriliste tõrgeteta, ainult ühe silmakese unustasin aktiviseerida ja õpilased ei saanud kohe esimesel katsel kursusele ligi, reageerisin operatiivselt. Õpetaja oli minuga rahul ja hakkas kursust kasutama. Koostasin uutele täiskasvanud õppijatele lühikese paberkandjal spikri õppismisel vajalikest õpihaldussüteemidest meie koolis, kellega ise ka veetsin poolteist päeva arvuti tunnis, kus lõime kolme õpihaldussüsteemi kontod. Spikri ühele poole lisasin seitse sammu ekooli konto loomiseks ja meie kooli õpilaseks saamiseks. Spikrist oli abi peaegu pooled suutsid ilma minu abita ise kontod ära teha. Vältisin selle väikses materjaliga palju paanikat ja edaspidiseid probleeme.

Neljapäeval ja reedel osalesin meie koolis toimunud sügiseminaril, kahjuks ei saanud kõikidel neil sessioonidel osaleda, olin tunnis.

Mõnel siiski õnnestus ja sai veidikene uuemat infot. Lisaks kohtusin mitmete kolleegidega ja vahetasime kogemusi haridustehnoloogia vallas. Sellised silmast silma kohtumised on väga viljakad, annavad uusi ideid edaspidiseks.

Lisaks osalesin ise  ürituse organiseerimises nõu ja jõuga. Üritus õnnestus meil suurepäraselt.